Pøehled fonendoskopù Littmann.Mediset.cz

3M Littmann - 3200 elektronický fonendoskop   3M™ Littmann® Elektronický stetoskop 3100  3M™ Littmann® Master Cardiology™ stetoskop  3M™ Littmann® Cardiology S.T.C.
3M™ Littmann® Cardiology III  3M™ Littmann® Master Classic II stetoskop  3M™ Littmann® Classic II S.E. stetoskop   3M™ Littmann® Select stetoskop
3M™ Littmann® Classic II Paediatric stetoskop  3M™ Littmann® Classic II Infant stetoskop  3M™ Littmann® Lightweight II S.E.   3M™ Littmann® Traditional New stetoskop
 

Pøehled profesí, pro které je konkrétní model urèen?

 

littman color mediset.cz

výbìr barev je podle jednotlivých modelù

littmann.mediset.cz 

   Littman Classic III